.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

13/2

 

 

   

 15H00

 VPK  Họp xét thi đua HK I  LĐK, Trưởng các BM, CĐ, ĐTN

 

Ba

 

14/2

 

     
       

 

 

15/2

       

 

     

 

Năm

 

16/2

 

     

 

     

 

Sáu

 

17/2 

 8H30

   Hội nghị tổ CĐ  Toàn thể công đoàn viên khoa GIáo dục MN 
       

Bảy

18/2        
     

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

06/2

 

 

   

 

     

 

Ba

 

07/2

 

     
 15H00  VPK  Họp BM tự nhiên  Thành viên Bm

 

 

08/2

       

 

     

 

Năm

 

9/2

 8h30 

 VPK  Họp Chi bộ ĐTGV  Đảng viên Chi bộ 

 

     

 

Sáu

 

10/2 

 

     
       

Bảy

11/2        
     

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

12/12

 

 

   

 

     

 

Ba

 

13/12

7h00

8h50 

 P.611

P.215

 Cô Nguyễn Hồng Đan công giảng

Thầy Lâm Thành Công công giảng

 Bộ môn Xã hội dự

Bộ môn Nghệ thuật dự

       

 

 

14/12

8h30

VPK Họp khoa  LĐK, TBM, tổ trưởng CĐ, Bí thư ĐTN

 

     

 

Năm

 

15/12

 

     

 13h20

15h10

 P.333

P.621

 Cô Võ Ngọc Hòa công giảng

Thầy Nguyễn Ngọc Minh công giảng

 BM TLGD dự

BM Tự nhiên dự

 

Sáu

 

16/12 

 

     

 13h20

 P.334  Cô Nguyễn Thị Phượng công giảng

 BM TLGD dự

Bảy

17/12

 

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

01/1

 

 

   

 

     

 

Ba

 

02/1

 

     
       

 

 

03/1

       

 

     

 

Năm

 

4/1

 

     

 

     

 

Sáu

 

5/1 

Tiết 1,2 

 P.214  Thầy Nguyễn Hoàng Sơn công giảng   BM Nghệ thuật 
       

Bảy

6/1        
     

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

5/12

 

 

   

 

     

 

Ba

 

6/12

 

     
       

 

 

7/12

8h00'

VPK  Họp đánh giá chất lượng Đảng viên  Đảng viên CB 

 

     

 

Năm

 

8/12

 8h30'

 VPK 

 Họp lệ chi bộ 

 Đảng viên CB 

 

     

 

Sáu

 

9/12 

 

     

 

   

 

Bảy

10/12

 

 

 

Chuyên mục phụ

 • Ban Chủ Nhiệm
 • Sơ Đồ Tổ Chức

 • Chi uỷ
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Trường Giang - Bí thư Chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác Đảng, chuẩn bị nội dung cuộc họp Chi bộ hàng tháng. Phân công, nhiệm vụ từng đảng viên và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

  • Đồng chí: Võ Thị Bích Phượng - Phó Bí thư chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: kiểm tra, giám sát nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định về 19 điều đảng viên không được làm, đảng viên giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú, hàng tháng báo cáo bằng văn bản gửi về Đảng ủy, tham mưu Đoàn khoa thực hiện tốt công tác bên Đoàn TNCSHCM, theo dõi các cảm tình Đảng.

  • Đồng chí: Nguyễn Thế Thanh Trúc - Chi ủy viên

  Nhiệm vụ cụ thể: tham mưu phụ trách từng phần công việc, thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý công tác lưu trữ văn bản của Chi bộ, lãnh chỉ đạo công tác bên Tổ Công đoàn khoa.

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
2 khách & 0 thành viên trực tuyến