.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

 Các biểu mẫu về hồ sơ giảng viên được áp dụng từ khóa 47 năm học 2022 - 2023

 + Quy định về các loại hồ sơ giảng dạy

 + Mẫu đề cương chi tiết học phần (ĐCCT HP)
 + Mẫu bảng điểm danh

 + Mẫu bảng lưu điểm

+ Mẫu kế hoạch dạy học

+ Mẫu bài giảng học phần (Word)

+ Mẫu bài giảng học phần (Power point)

 

 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
12 khách & 0 thành viên trực tuyến