.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Thời gian từ: 5/7/2021 đến 10/7/2021

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

5/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

6/7

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

8/7

9h00’

PH1

Họp Chi bộ

Đảng viên

 

 

 

 

Sáu

9/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

10/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
5 khách & 0 thành viên trực tuyến