.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

Thứ

Ngày

 Thời gian   Địa điểm   Nội dung 

Ghi chú  

Hai

 

 10/6

 
       

 15h

 VPK

 Báo cáo chuyên đề

Họp lệ chi bộ 

 

Xem thêm: LỊCH TUẦN 10-15/6/2024

Thứ

Ngày

 Thời gian   Địa điểm   Nội dung 

Ghi chú  

Hai

 

 6/5

 
       

 

     

 

Ba

 

 

 7/5

 

 

     
       

 

 

 

8/5

 
       

 

     

 Năm

 

9/5

 

8h30'

VPK Họp lệ chi bộ  Đảng viên chi bộ 

 

     

 Sáu

 10/5

 

     
           

Bảy

11/5

     

Thứ

Ngày

 Thời gian   Địa điểm   Nội dung 

Ghi chú  

Hai

 

 25/3

 
 8h30'  VPK  Họp đoàn Thực tế 2  Ban lãnh đạo khoa và giảng viên dẫn đoàn TT 2

 

     

 

Ba

 

 

 26/03

 

 

     
       

 

 

 

27/03

 
       

 

     

 Năm

 

28/03

 

 

     

 

     

 Sáu

 29/03

 

     
           

Bảy

30/03

     

Thứ

Ngày

 Thời gian   Địa điểm   Nội dung 

Ghi chú  

Hai

 

 8/4

 
       

 15H00'

 VPK  HỌP LỆ CHI BỘ   ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 

 

Ba

 

 

 9/4

 

 

     
       

 

 

 

10/4

 
 7H00'  P.213  Thầy Công công giảng   BM Nghệ thuật

 

     

 Năm

 

11/4

 

 9h35'

 P.213  Cô Phan Thị Lan Phương công giảng   BM TLGD

 

     

 Sáu

 12/4

 

     
           

Bảy

13/4

     

Thứ

Ngày

 Thời gian   Địa điểm   Nội dung 

Ghi chú  

Hai

 

 4/3

 
       

 

     

 

Ba

 

 

 5/03

 

 

     
       

 

 

 

6/03

 
       

 

     

 Năm

 

7/03

 

 

     

 

     

 Sáu

 8/03

 8h30'

 VPK  Họp lệ chi bộ   Đảng viên chi bộ
           

Bảy

9/03

     

Chuyên mục phụ

 • Ban Chủ Nhiệm
 • Sơ Đồ Tổ Chức

 • Chi uỷ
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Trường Giang - Bí thư Chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác Đảng, chuẩn bị nội dung cuộc họp Chi bộ hàng tháng. Phân công, nhiệm vụ từng đảng viên và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

  • Đồng chí: Võ Thị Bích Phượng - Phó Bí thư chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: kiểm tra, giám sát nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định về 19 điều đảng viên không được làm, đảng viên giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú, hàng tháng báo cáo bằng văn bản gửi về Đảng ủy, tham mưu Đoàn khoa thực hiện tốt công tác bên Đoàn TNCSHCM, theo dõi các cảm tình Đảng.

  • Đồng chí: Nguyễn Thế Thanh Trúc - Chi ủy viên

  Nhiệm vụ cụ thể: tham mưu phụ trách từng phần công việc, thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý công tác lưu trữ văn bản của Chi bộ, lãnh chỉ đạo công tác bên Tổ Công đoàn khoa.

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
19 khách & 0 thành viên trực tuyến