.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

4/9

 

 

   

 

     

 

Ba

 

5/9

 

     
       

 

 

6/9

       

 

     

 

Năm

7/9

 

     

15h00

VPK Họp VCVHT, xét HBKH, KKHT HK II 2022-2023 LĐK, CVHT

 

Sáu

 

8/9

 8h30'

 VPK  SHCĐ, Họp lệ CB  Đảng viên CB
       

Bảy

9/9      

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

14/8

 

 

   

 

     

 

Ba

 

15/8

 

     
       

 

 

16/8

       

 

     

 

Năm

17/8

 

     

 15H00

 VPK  HỌP KHOA  LĐK, ĐOÀN THỂ , TOÀN THỂ GV

 

Sáu

 

18/8

 

     
       

Bảy

19/8      

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

24/7

 

 

   

 

     

 

Ba

 

25/7

 

     
       

 

 

26/7

       

 

     

 

Năm

27/7

7H20

VPK

HỌP LÃNH ĐẠO KHOA 

 BAN LĐK 

 

     

 

Sáu

 

28/7

 

     
       

Bảy

29/7      

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

7/8

 

 

   

 

     

 

Ba

 

8/8

 

     
       

 

 

9/8

       

 

     

 

Năm

10/8

 

     

 

     

 

Sáu

 

11/12

 

     
       

Bảy

12/8  8H00  GĐ 1  LỄ TÓT NGHIỆP KHÓA 45 -NGÀNH GDMN 

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

5/6

 

 

   

 

     

 

Ba

 

6/6

 

     
       

 

 

7/6

       

 

     

 

Năm

 

8/6

7h30'

8h00'

9h00'

VPK

VPK

VPK

Họp Chi ủy

Báo cáo chuyên đề 

Họp Chi bộ 

Chi ủy viên 

 

Đảng viên CB

 

 

     

 

Sáu

 

9/6

 

     
       

Bảy

10/6      

Chuyên mục phụ

 • Ban Chủ Nhiệm
 • Sơ Đồ Tổ Chức

 • Chi uỷ
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Trường Giang - Bí thư Chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác Đảng, chuẩn bị nội dung cuộc họp Chi bộ hàng tháng. Phân công, nhiệm vụ từng đảng viên và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

  • Đồng chí: Võ Thị Bích Phượng - Phó Bí thư chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: kiểm tra, giám sát nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định về 19 điều đảng viên không được làm, đảng viên giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú, hàng tháng báo cáo bằng văn bản gửi về Đảng ủy, tham mưu Đoàn khoa thực hiện tốt công tác bên Đoàn TNCSHCM, theo dõi các cảm tình Đảng.

  • Đồng chí: Nguyễn Thế Thanh Trúc - Chi ủy viên

  Nhiệm vụ cụ thể: tham mưu phụ trách từng phần công việc, thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý công tác lưu trữ văn bản của Chi bộ, lãnh chỉ đạo công tác bên Tổ Công đoàn khoa.

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
22 khách & 0 thành viên trực tuyến