.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
NHIỆM KỲ 2022 – 2024

TT

Họ

Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Phan Trần

Diễm

Bí thư

 

2

Nguyễn Phạm Minh

Thy

Phó bí thư

 

3

Đào Thị Duy

Anh

UV BCH

 

4

Đỗ Huyền Ái

Mỹ

UV BCH

 

5

Nguyễn Ánh

Linh

UV BTV

 

6

Nguyễn Thị Mai

Hương

UV BCH

 

7

Trương Hải Thúy

Hằng

UV BCH

 

8

Mai Vũ Thiên

Nhi

UV BCH

 

9

Nguyễn Bích

Ngân

UV BCH

 

10

Huỳnh Ngọc

Hạnh

UV BCH

 

11

Bùi Thị Mỹ

Tâm

UVBTV

 

12

Hồ Thanh Trúc

Thảo

UV BCH

 

13

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

UV BCH

 

14

Đinh Thị Thùy

Hương

UV BCH

 

 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
9 khách & 0 thành viên trực tuyến