.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

 

LÃNH ĐẠO KHOA

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Cô Phan Thị Lan Phương

 Trưởng khoa 

2

 Cô Võ Thị Bích Phượng

 Phó Trưởng khoa 

3

Thầy Lâm Thành Công

 Trưởng Bộ môn

Nghệ thuật

4

Cô Phạm Thụy Đinh Nhật Khang

 Trưởng Bộ môn

Tâm lý - Giáo dục 

5

Cô Võ Nữ Thu Hằng

 Trưởng Bộ môn

Tự nhiên

6

Cô Phạm Thị Đức

 Trưởng Bộ môn

Xã hội 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
6 khách & 0 thành viên trực tuyến