.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

19/12

 

 

   

 13h20

 các dãy nhà học

 Coi thi Khóa 45 và Khóa 46 (GDMN) cô Mai Trân và Cô Lan Anh phụ trách(Bắt đầu từ 19/12 - 27/12)

 Giảng viên có tên trong danh sách phân công coi thi

 

Ba

 

20/12

7h00

 các dãy nhà học

 Coi thi Khóa  46  Cô Trà Giang phụ trách

(Bắt đầu từ 20/12 - 29/12)

Giảng viên có tên trong danh sách phân công coi thi
       

 

 

21/12

       

 

     

 

Năm

 

22/12

 

     

 

     

 

Sáu

 

23/12 

 

     
       

Bảy

24/12        
       

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
10 khách & 0 thành viên trực tuyến