.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Thời gian từ: 7/6/2021 đến 12/6/2021

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

7/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

8/6

 

 

 

 

 

 

 

 

9/6

8h30’

PH1

Báo cáo chuyên đề

Đảng viên

9h30’

PH1

Họp Chi bộ

Đảng viên

Năm

10/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

11/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

12/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
6 khách & 0 thành viên trực tuyến