.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Thời gian từ: 21/6/2021 đến 25/6/2021

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

21/6

8h00’

PH1

Họp Khoa

CB-GV-NV

9h00’

VPK

Họp LĐK, Trưởng/Phó Bộ môn, Đoàn thể

LĐK, Trưởng/Phó Bộ môn, Đoàn thể

Ba

22/6

 

 

 

 

 

 

 

 

23/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

24/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

25/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

25/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
8 khách & 0 thành viên trực tuyến