.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Thời gian từ: 13/6/2022 đến 18/6/2022

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

13/6

 

 

 

 

14h50 

 

Họp cố vấn học tập các khóa 44,45,46 

 Lãnh đạo khoa, CVTH các khóa

Ba

14/6

   

 

 

 

 13h30

VPK 

 Họp đánh giá viên chức  Lãnh đạo khoa,Trưởng, phó BM. Đoàn thể

15/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

16/6

   

 

 

 

GV Bộ môn

Toán

 

 

 

 

Sáu

17/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

18/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New layer...

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
12 khách & 0 thành viên trực tuyến