.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Thời gian từ: 23/11/2020 đến 28/11/2020

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

23/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

24/11

7h00’

P611

Thầy Phạm Nguyễn Liêm

công giảng (2 tiết)

GV Bộ môn

Toán

8h50’

P112

Cô Lê Nguyễn Thị Trúc Lam công giảng (2 tiết)

GV Bộ môn

 Văn-Sử-Địa

25/11

 

 

 

 

15h10’

P321

Cô Nguyễn Võ Thị Mỹ Thà

công giảng (2 tiết)

GV Bộ môn

 Văn-Sử-Địa

Năm

26/11

7h00’

P131

Cô Trần Thị Thúy Ngân

công giảng (2 tiết)

GV Bộ môn

 Văn-Sử-Địa

15h10’

P135

Cô Lê Nguyễn Thị Trúc Lam công giảng (2 tiết)

GV Bộ môn

 Văn-Sử-Địa

Sáu

27/11

9h35' 

 P124

Cô Nguyễn Thị Nhật Thy

công giảng (2 tiết) 

GV Bộ môn

Nhạc-Họa-Mầm non 

 

 

 

 

Bảy

28/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
8 khách & 0 thành viên trực tuyến