.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

Thứ

Ngày

 Thời gian   Địa điểm   Nội dung 

Ghi chú  

Hai

 

 26/2

 
       

 

     

 

Ba

 

 

 27/02

 

 

     
 15H00'  VPK   Họp xét thi đua   LĐK, ĐOÀN THỂ 

 

 

 

28/02

 
       

 

     

 Năm

 

29/02

 

 

     

 15H00'

 VPK  HỌP XÉT HB KKHT   LĐK, CVHT K46,47

 Sáu

 01/03

 

     
           

Bảy

02/03

     

Thứ

Ngày

 Thời gian   Địa điểm   Nội dung 

Ghi chú  

Hai

 01/01

    Nghỉ tết dương lịch   
   

 

     

 

Ba

 

 02/02

 

 8h50'

 

 GĐ 3

 Cô Phạm Khang công giảng 

Thầy Đoàn Anh huy công giảng 

 Bộ môn TLGD 

 

BM Nghệ thuật 

           

 

 

03/01

       
   

 

     

 Năm

04/01

 

     
   

 

     

 Sáu

 05/01

 

     
           

Bảy

06/01

 7h30'  Nhà thi đấu   Hội thao 

Thứ

Ngày

 Thời gian   Địa điểm   Nội dung 

Ghi chú  

 

Hai

 

4/12

       

 

     

 

Ba

 

5/12

 

     
       

 

 

6/12

       

 

     

 

Năm

7/12

 

     

 

     

 

Sáu

 

8/12

 

     
 15h00'  VPK  Báo cáo chuyên đề; Họp lệ chi bộ   Đảng viên chi bộ

Bảy

9/12      

Thứ

Ngày

 Thời gian   Địa điểm   Nội dung 

Ghi chú  

 

Hai

 

11/12

 8h50'  GĐ 6  Cô Võ Ngọc Hoà công giảng   BM THGD
   

 

     

 

Ba

 

12/12

 

     
           

 

 

13/12

       
   

 

     

 

Năm

14/12

 

     
   

 

     

 

Sáu

 

15/12

9h00' 

 VPK  Họp đánh giá chất lượng Đảng viên   Toàn thể ĐV khoa 
           

Bảy

16/12      

Thứ

Ngày

 Thời gian   Địa điểm   Nội dung 

Ghi chú  

 

Hai

 

27/11

 8h50'

 P222  Cô Nguyễn Thị Nhật Thy công giảng   BM nghệ thuật

 

     

 

Ba

 

28/11

 

     
       

 

 

29/11

 14h30'  P.111   Thảo luận chuyên đề ("Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV ngành GDMN đáp ứng chuẩn đầu ra của CT đào tạo ngành GDMN")   

 

     

 

Năm

30/11

 

     

 

     

 

Sáu

 

1/12

 

     
       

Bảy

2/12      

Chuyên mục phụ

 • Ban Chủ Nhiệm
 • Sơ Đồ Tổ Chức

 • Chi uỷ
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Trường Giang - Bí thư Chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác Đảng, chuẩn bị nội dung cuộc họp Chi bộ hàng tháng. Phân công, nhiệm vụ từng đảng viên và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

  • Đồng chí: Võ Thị Bích Phượng - Phó Bí thư chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: kiểm tra, giám sát nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định về 19 điều đảng viên không được làm, đảng viên giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú, hàng tháng báo cáo bằng văn bản gửi về Đảng ủy, tham mưu Đoàn khoa thực hiện tốt công tác bên Đoàn TNCSHCM, theo dõi các cảm tình Đảng.

  • Đồng chí: Nguyễn Thế Thanh Trúc - Chi ủy viên

  Nhiệm vụ cụ thể: tham mưu phụ trách từng phần công việc, thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý công tác lưu trữ văn bản của Chi bộ, lãnh chỉ đạo công tác bên Tổ Công đoàn khoa.

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
15 khách & 0 thành viên trực tuyến