.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

24/7

 

 

   

 

     

 

Ba

 

25/7

 

     
       

 

 

26/7

       

 

     

 

Năm

27/7

7H20

VPK

HỌP LÃNH ĐẠO KHOA 

 BAN LĐK 

 

     

 

Sáu

 

28/7

 

     
       

Bảy

29/7      

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

5/6

 

 

   

 

     

 

Ba

 

6/6

 

     
       

 

 

7/6

       

 

     

 

Năm

 

8/6

7h30'

8h00'

9h00'

VPK

VPK

VPK

Họp Chi ủy

Báo cáo chuyên đề 

Họp Chi bộ 

Chi ủy viên 

 

Đảng viên CB

 

 

     

 

Sáu

 

9/6

 

     
       

Bảy

10/6      

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

3/4

 

 

   

 15h10'

 P.224  Cô Nguyễn Hồng Đan công giảng   BM XH 

 

Ba

 

4/4

 8h50

 P. 211  Cô Phạm Thị Đức công giảng   BMXH
       

 

 

5/4

       

 

     

 

Năm

 

6/4

 

     

 

     

 

Sáu

 

7/4

 

     
       

Bảy

8/4      

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

29/5

 

 

   

 

     

 

Ba

 

30/5

 

     
       

 

 

31/5

 Tiết 3,4  P. múa  Cô Nguyễn Thị Nhật Thy công giảng   BM Nghệ thuật 

 

     

 

Năm

 

1/6

  Tiết 3,4

 P 331  Cô Nguyễn Thị Thanh công giảng   GV BM tự nhiên 

 

     

 

Sáu

 

2/6

 

     
       

Bảy

3/6      

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

13/3

 

 

   

 

     

 

Ba

 

14/3

 

     
 14h00'    Tọa đàm - trao đổi CTĐT ngành GDMN   Toàn thể CB-GV khoa 

 

 

15/3

       

 

     

 

Năm

 

16/3

8h00'

VPK  Họp HĐ tự đánh giá Thành viên HĐ

 

     

 

Sáu

 

17/3 

 

     
       

Bảy

18/3      

Chuyên mục phụ

 • Ban Chủ Nhiệm
 • Sơ Đồ Tổ Chức

 • Chi uỷ
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Trường Giang - Bí thư Chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác Đảng, chuẩn bị nội dung cuộc họp Chi bộ hàng tháng. Phân công, nhiệm vụ từng đảng viên và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

  • Đồng chí: Võ Thị Bích Phượng - Phó Bí thư chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: kiểm tra, giám sát nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định về 19 điều đảng viên không được làm, đảng viên giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú, hàng tháng báo cáo bằng văn bản gửi về Đảng ủy, tham mưu Đoàn khoa thực hiện tốt công tác bên Đoàn TNCSHCM, theo dõi các cảm tình Đảng.

  • Đồng chí: Nguyễn Thế Thanh Trúc - Chi ủy viên

  Nhiệm vụ cụ thể: tham mưu phụ trách từng phần công việc, thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý công tác lưu trữ văn bản của Chi bộ, lãnh chỉ đạo công tác bên Tổ Công đoàn khoa.

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
9 khách & 0 thành viên trực tuyến