.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

06/2

 

 

   

 

     

 

Ba

 

07/2

 

     
 15H00  VPK  Họp BM tự nhiên  Thành viên Bm

 

 

08/2

       

 

     

 

Năm

 

9/2

 8h30 

 VPK  Họp Chi bộ ĐTGV  Đảng viên Chi bộ 

 

     

 

Sáu

 

10/2 

 

     
       

Bảy

11/2        
     

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
12 khách & 0 thành viên trực tuyến