.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Thời gian từ: 19/4/2021 đến 24/4/2021

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

19/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

20/4

 

 

 

 

15h00’

VPK

Họp CVHT và xét điểm rèn luyện K45

CVHT các khóa và  VLVH

21/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

22/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

23/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

24/4

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
6 khách & 0 thành viên trực tuyến