.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Thời gian từ: 16/11/2020 đến 21/11/2020

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

16/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

17/11

9h00’

PH1

Họp Cố vấn học tập

đầu năm

Cô Giang, CVHT các lớp K43, 44, 45

10h00’

PH1

Họp Khoa

CB-GV-NV khoa

18/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

19/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

20/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

21/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
6 khách & 0 thành viên trực tuyến