.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Thời gian từ: 4/01/2020 đến 08/01/2021

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

04/01

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

05/01

 

 

 

 

 

 

 

 

06/01

8h50’

P333

Cô Nguyễn Thị Phượng

công giảng (2 tiết)

GV Bộ môn

Tâm lý – Giáo dục

 

 

 

 

Năm

07/01

8h00’

Phòng chờ A1

Họp Bộ môn Lý-Hóa-Sinh

GV Bộ môn

Lý-Hóa-Sinh

15h10’

P224

Thầy Nguyễn Ngọc Minh

công giảng (2 tiết)

GV Bộ môn

Toán

Sáu

08/01

 

 

 

 

15h00’

PH1

Họp Chi bộ

Đảng viên

Bảy

09/01

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
9 khách & 0 thành viên trực tuyến