.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Thời gian từ: 8/03/2021 đến 13/03/2021

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

 8/03

14h30’

PH1

Báo cáo chuyên đề

Đảng viên

15h30’

PH1

Họp Chi bộ

Đảng viên

Ba

 9/03

 

 

 

 

15h10’

P.TH Hóa

Cô Chung Thị Bích My

công giảng (2 tiết)

GV Bộ môn

Lý - Hóa - Sinh

 10/03

 

 

 

 

9h00’

PH1

Họp Khoa

CB-GV-NV

Năm

 

 11/03

7h00’

P. TN Hóa

Cô Đặng Thị Minh Thi

công giảng (2 tiết)

GV Bộ môn

Lý - Hóa - Sinh

 

 

 

 

Sáu

12/03

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

 13/03

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
10 khách & 0 thành viên trực tuyến