.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

5/9

 

     

 

 

 

 

 

Ba

 

6/9

 

     
 

 

 

 

 

 

7/9

 

 

  

 

   

 

 

   

 

Năm

 

8/9

 8H30'  VPK   BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ QUÝ III, HỌP LỆ CHI BỘ THÁNG 9   ĐẢNG VIÊN KHOA ĐTGV 

 14H50' 

 VPK

HỌP KHOA  

  TOÀN THỂ CB-GV KHOA 

 

Sáu

 

9/9

 

 

 

 

 15H00'

 VPK

HỌP XÉT HỌC BỔNG KKHT, KH K45,46 

LÃNH ĐẠO KHOA, CVHT K45,46 

Bảy

10/9

7H30'

 

THI HỌC PHẦN VI LỚP CĐSP TIN HỌC 

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

 

15/8

 

     

 

 

 

 

Ba

16/8

 

     
 

 

 

 

17/8

 

 

 8h40'

 

8h00'

 

   

 

 

   

Năm

18/8

       

 

 

 

  

Sáu

19/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

20/8

 7h30'

 GĐ2

 LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA 44

 TP: Lãnh đạo khoa, CVHT khóa 44 và khách mời 

 

 

 

 

 

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

8/8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

9/8

9h00 P.H 1 UBKTĐUT HỌP VỚI CHI ỦY ĐTGV  CHI ỦY ĐTGV 

14H00

VPK  HỌP LÃNH ĐẠO KHOA  LĐK, TRƯỞNG/PHÓ CÁC BM VÀ ĐOÀN THỂ 

10/8

 

 

  

 
       

Năm

11/8

 

 

   

 

     

Sáu

12/8

 

     
       

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

 

 

   

 

 

 

 

 

Ba

     

 

 

 

 

     

 

   

  

 
       

Năm

    

 

   

 

     

Sáu

 

 

   

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Hai

11/7

 14h

VPK 

 Họp Ban xây dựng chương trình MN  

Thành viên hội đồng  

 

 

 

 

Ba

12/7

  

 

 

 

 15h

VPK Họp nhóm tiêu chuẩn 3,4,5, 6, 7 Thành viên của nhóm và mời cô Đan 

13/7

 

 

  

 
       

Năm

14/7

 

 

   

 

     

Sáu

15/7

 

     

Chuyên mục phụ

 • Ban Chủ Nhiệm
 • Sơ Đồ Tổ Chức

 • Chi uỷ
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Trường Giang - Bí thư Chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác Đảng, chuẩn bị nội dung cuộc họp Chi bộ hàng tháng. Phân công, nhiệm vụ từng đảng viên và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

  • Đồng chí: Võ Thị Bích Phượng - Phó Bí thư chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: kiểm tra, giám sát nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định về 19 điều đảng viên không được làm, đảng viên giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú, hàng tháng báo cáo bằng văn bản gửi về Đảng ủy, tham mưu Đoàn khoa thực hiện tốt công tác bên Đoàn TNCSHCM, theo dõi các cảm tình Đảng.

  • Đồng chí: Nguyễn Thế Thanh Trúc - Chi ủy viên

  Nhiệm vụ cụ thể: tham mưu phụ trách từng phần công việc, thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý công tác lưu trữ văn bản của Chi bộ, lãnh chỉ đạo công tác bên Tổ Công đoàn khoa.

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
5 khách & 0 thành viên trực tuyến