.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

24/10

 

 

   

 15h00' 

 

16h30'

 VPK 

 

VPK

 Họp CVHT các khóa 

 

Họp Ban xây dựng CT 

 LĐK, CVHT 45,46,47

Ban Lãnh đạo khoa và cô Vân 

 

Ba

 

25/10

 

     
 

 

 

 

 

 

26/10

 

 

7h00'  

 P.333

 Cô Nguyễn Kim Dung công giảng   BM Nghệ thuật

 15h55'

P. 213 

 Cô Nguyễn Thế Thanh Trúc ; công giảng   BM Tự nhiên 

 

Năm

 

27/10

 

 

   

 

     

 

Sáu

 

28/10

 

     

 

     

Bảy

29/10

 

   

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

10/10

 7g00'

                         9g00'

P.215

                                 VPK

Thầy Nguyễn Hoàng Sơn; công giảng                                                                   Họp lệ chi bộ 

 BM nghệ thuật

                                                          Đảng viên chi bộ 

 

 

 

 

 

Ba

 

11/10

 8g50'

P.122 

 Cô Nguyễn Thế Thanh Trúc; công giảng 

 BM tự nhiên

 

 

 

 

 

 

12/10

 

 

  

 

   

 

 

   

 

Năm

 

13/10

 7g00'

 

8g50'

 P.224

 

P.222

 Thầy Lâm Thành Công công giảng .

Thầy Đoàn Anh Huy

công giảng 

 

BM nghệ thuật 

 

     

 

Sáu

 

14/10

 

     

 

     

Bảy

15/10

 

   

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

19/9

 

     

 

 

 

 

 

Ba

 

20/9

 

     
 

 

 

 

 

 

21/9

 

 

  

 

   

 

 

   

 

Năm

 

22/9

       

 

     

 

Sáu

 

23/9

 Tiết 3,4

8h50'

 P.224

Cô Phạm Thị Đức 

Công giảng  

 GV BM Xã hội 

 

     

Bảy

24/9

 

   

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

26/9

7H15

 

 

8h00

 VPK

 

 

VPK

 Họp ban xây dựng chương trình 

 

Họp trao đổi TTSP

 Lãnh đạo khoa, trưởng nhóm các tiêu chuẩn và mời cô Võ Phượng

Lãnh đạo khoa, trưởng các BM và mời thầy Đoàn Anh Huy

 

 

 

 

 

Ba

 

27/9

 

     
 

 

 

 

 

 

28/9

 

 

  

 

   

 

 

   

 

Năm

 

29/9

       

 

     

 

Sáu

 

30/9

 

     

 

     

Bảy

1/10

 

   

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

12/9

 

     

 

 

 

 

 

Ba

 

13/9

 

     
 

 

 

 

 

 

14/9

 

 

  

 

   

 

 

   

 

Năm

 

15/9

       

 

     

 

Sáu

 

16/9

 

 

 

 

13H20' /

T6,7

P.223 -A2 CÔ VÕ NỮ THU HẰNG CÔNG GIẢNG  THÀNH VIÊN BỘ MÔN TỰ NHIÊN 

Bảy

17/9

 

   

Chuyên mục phụ

 • Ban Chủ Nhiệm
 • Sơ Đồ Tổ Chức

 • Chi uỷ
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Trường Giang - Bí thư Chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác Đảng, chuẩn bị nội dung cuộc họp Chi bộ hàng tháng. Phân công, nhiệm vụ từng đảng viên và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

  • Đồng chí: Võ Thị Bích Phượng - Phó Bí thư chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: kiểm tra, giám sát nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định về 19 điều đảng viên không được làm, đảng viên giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú, hàng tháng báo cáo bằng văn bản gửi về Đảng ủy, tham mưu Đoàn khoa thực hiện tốt công tác bên Đoàn TNCSHCM, theo dõi các cảm tình Đảng.

  • Đồng chí: Nguyễn Thế Thanh Trúc - Chi ủy viên

  Nhiệm vụ cụ thể: tham mưu phụ trách từng phần công việc, thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý công tác lưu trữ văn bản của Chi bộ, lãnh chỉ đạo công tác bên Tổ Công đoàn khoa.

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
5 khách & 0 thành viên trực tuyến