.:: Hệ Thống Đang Nâng Cấp Và Cập Nhật Dữ Liệu ::.

Đồng Hồ

VN - Time

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

12/12

 

 

   

 

     

 

Ba

 

13/12

 Tiết 3,4

 P.215  Thầy Lâm Thành Công công giảng   BM Nghệ thuật 
 Tiết 6,7  P.333  Cô Nguyễn Hồng Đan công giảng   BM Xã hội 

 

 

14/12

8h30  

VPK 

  Họp Lãnh đạo khoa và xét nâng lương trước hạn

 LĐK, Trưởng BM. đoàn thể 

 

     

 

Năm

 

15/12

 

 

 

 

 Tiết 6,7 

 

Tiết 6,7

Tiết 8,9

 P.333

 

P.115

P.621

 Cô Võ Ngọc Hòa công giảng 

Cô Nguyễn Thị Phương công giảng 

Thầy Nguyễn Ngọc Minh công giảng 

 

 BM TLGD

 

BM Toán 

 

Sáu

 

16/12 

 

     

 

   

 

Bảy

17/12

 

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

21/11

 

 

   

 

     

 

Ba

 

22/11

 

     
       

 

 

23/11

'  

 

    

15h10 

 P.614

  Cô Nguyễn Thị Thủy Tiên công giảng

 BM Tự nhiên dự

 

Năm

 

24/11

 

 

 

 

 

     

 

Sáu

 

25/11 

 

     

 

   

 

Bảy

26/11

 

 

 

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

7/11

 

 

   

 

     

 

Ba

 

8/11

 

     
 16h00' 

 GĐ2

Họp đoàn thực tập SP 1,2 

Sinh viên khóa 45,46 

 

 

9/11

 

 

'  

 

    

15 h 00' 

vpk 

  Họp công tác TTSP1,2     ( Dự kiến).

 BCĐ và các trưởng đoàn TTSP 1,2

 

Năm

 

10/11

 8h30'

 VPK

 Họp chi bộ   Đảng viên CB

 

     

 

Sáu

 

11/11 

8h40' 

 P223

 Cô Trần Thị Hương

Thủy công giảng 

  Thành viên BM tự nhiêm 

 15h00'

vpk  Họp Ban xay dựng Chương trình ( Hoàn thiện CT tự đánh giá CTĐT MN) 

  Ban lãnh đạo khoa, Cô Giang, Cô Vân Bảy

12/11

 

   

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

14/11

 

 

   

 

     

 

Ba

 

15/11

 

     
 13h20'

 P.225

Cô Trần Thị Hương Thủy 

công giảng  

 BM XH 

 

 

16/11

'  

 

    

15h10 

 P.213

  Cô Nguyễn Thị Thanh công giảng

 BM Tự nhiên dự

 

Năm

 

17/11

 

 

 

 

13h20 

 P.224

 Cô Võ Thị Bích Phượng công giảng  Thành viên BM Tự nhiên dự

 

Sáu

 

18/11 

 7h30

 Nhà thi đấu đa năng

 Lễ khai giảng NH 22-23 và KN 40 năm ngày NGVN 20/11

  Toàn thể GV; SV (theo danh sách)

 

   

 

Bảy

19/11

7h00 

 P.614

 Cô Nguyễn Thị Thủy Tiên công giảng

Thứ

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

 

Hai

 

31/10

 

 

   

 

     

 

Ba

 

01/11

 

     
 

 

 

 

 

 

02/11

 

 

'  

 

    

 

 

    

 

Năm

 

03/11

 

 

   

 

     

 

Sáu

 

04/11 

 

     

13h20

15h00

 

 P.223/A2

VPK

 

Cô Võ Nứ Thu Hằng công giảng

Họp đoàn TTSP 1,2

 BM Tự nhiên


BCĐ và trưởng đoàn

Bảy

05/11

 

   

Chuyên mục phụ

 • Ban Chủ Nhiệm
 • Sơ Đồ Tổ Chức

 • Chi uỷ
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Trường Giang - Bí thư Chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: thực hiện các nhiệm vụ chung trong công tác Đảng, chuẩn bị nội dung cuộc họp Chi bộ hàng tháng. Phân công, nhiệm vụ từng đảng viên và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. 

  • Đồng chí: Võ Thị Bích Phượng - Phó Bí thư chi bộ

  Nhiệm vụ cụ thể: kiểm tra, giám sát nhắc nhở đảng viên thực hiện tốt Điều lệ Đảng và quy định về 19 điều đảng viên không được làm, đảng viên giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú, hàng tháng báo cáo bằng văn bản gửi về Đảng ủy, tham mưu Đoàn khoa thực hiện tốt công tác bên Đoàn TNCSHCM, theo dõi các cảm tình Đảng.

  • Đồng chí: Nguyễn Thế Thanh Trúc - Chi ủy viên

  Nhiệm vụ cụ thể: tham mưu phụ trách từng phần công việc, thực hiện công tác phát triển đảng viên, quản lý công tác lưu trữ văn bản của Chi bộ, lãnh chỉ đạo công tác bên Tổ Công đoàn khoa.

Đăng Nhập

Lịch Vạn Niên

Hiện Đang Online

Trang web hiện có:
13 khách & 0 thành viên trực tuyến